Zdravie je pre každého najdôležitejšou hodnotou. Produktami, ktoré prinášame na Slovenský trh, chceme zlepšiť životy ľudí, ktorí ich potrebujú. Toto poslanie aktuálne napĺňame prostredníctvom produktov našich partnerských spoločností Vifor Pharma Group, Montavit a Himalaya Herbal Healthcare a sme otvorení pre spoluprácu s ďalšími potenciálnymi partnermi. K podnikaniu pristupujeme s hlbokým zmyslom pre zodpovednosť k pacientom a ich rodinám, lekárom, ostatným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, našim obchodným partnerom ako aj našim zamestnancom.

Snažíme sa rozvíjať tvorivú pracovnú atmosféru. Ku každému pristupujeme s dôverou, úctou a rešpektom. Oceňujeme lojalitu, kompetentnosť a kreatívnosť. Poskytujeme zdravé a otvorené pracovné prostredie, postavené na hodnotách spoločnosti.